Què fem?

Intervenció i innovació social

Dinamitzem processos de participació ciutadana

La intervenció és l'etapa en la que les persones protagonitzen el canvi.

Per això cal crear espais de participació on aprendre a treballar plegades, que siguin respectuosos amb totes les veus i que siguin segurs tot prevenint el conflicte. Apliquem metodologies participatives per:

  1. Oferir suport tècnic en el desenvolupament, gestió i avaluació de projectes d'intervenció
  2. Promoure la participació dels agents de la comunitat
  3. Vetllar perquè la intervenció sigui un procés col.lectiu que afavoreixi la transformació de les relacions
  • Àmbits d'actuació:

- Ciutat i territori
- Inclusió social
- Convivència i mediació
- Gènere
- Sostenibilitat i medi ambient
- Economia social, solidària i alternativa
- Avaluació de polítiques i serveis públics
- Reflexió estratègica i millora organitzacional
- Anàlisi de satisfacció dels usuaris/treballadors

Destaquem

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) és una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de manera integrada les estratègies de...

"Participació és donar veu a totes les persones i obrir la porta de la diversitat"