Què fem?

Intervenció social

Dinamitzem processos de participació ciutadana

La intervenció és l'etapa en la que les persones protagonitzen el canvi.

Per això cal crear espais de participació on aprendre a treballar plegades, que siguin respectuosos amb totes les veus i que siguin segurs tot prevenint el conflicte. Apliquem metodologies participatives per:

 1. Oferir suport tècnic en el desenvolupament, gestió i avaluació de projectes d'intervenció
 2. Promoure la participació dels agents de la comunitat
 3. Vetllar perquè la intervenció sigui un procés col.lectiu que afavoreixi la transformació de les relacions

Àmbits d'actuació:

 • Ciutat i territori
 • Inclusió social
 • Convivència i mediació
 • Gènere
 • Sostenibilitat i medi ambient
 • Economia social, solidària i alternativa
 • Avaluació de polítiques i serveis públics
 • Reflexió estratègica i millora organitzacional
 • Anàlisi de satisfacció dels usuaris/treballadors

En paral·lel al suport a la intervenció social, oferim serveis de redacció d'actes de sessions participatives.