Què fem?

Seguiment i avaluació

Realitzem el seguiment de processos participatius i els avaluem

La fase d'avaluació de les polítiques públiques és el moment en el que es determina quin impacte ha tingut el programa o procés sobre la problemàtica que volia resoldre, si ha estat eficaç, eficient, sostenible, entre d'altres. Un bon disseny de la fase d'avaluació d'una política pública preveu l'establiment d'indicadors, de forma prèvia, amb les característiques següents:

  • Mesurables
  • Fiables
  • Quantificables
  • Comparables en el temps
  • Fàcils d'establir, utilitzar i mantenir
  • Han de tenir una relació lo més directa possible sobre el concepte que valoren

En aquest sentit, assessorem i oferim suport en dos fronts:

  • A l'inici del programa o política pública, a l'hora d'establir els indicadors per mesurar les diferents variables que es generen durant el procés i que seran útils per realitzar l'avaluació.
  • Al finalitzar la intervenció, avaluant quin ha estat el funcionament de la política pública.