Procés participatiu Junts Pro Gavà

19 de març de 2015

Junts pro Gavà és un programa de compromisos i d'accions en què les empreses i l'Ajuntament treballaran junts per millorar el posicionament de Gavà.

Procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova i la Geltrú

30 de setembre de 2014

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) és una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de manera integrada les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis.

Durant la seva elaboració, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha dissenyat amb la nostra col·laboració un procés participatiu per tal d'incorporar les aportacions de les persones i col·lectius que hi resideixen. En aquest sentit, s’han posat a l’abast de la ciutadania diferents canals de participació per garantir l’accés a la informació i a la participació tant de la ciutadania organitzada com a títol individual.

Curs "Les altres economies"

23 de abril de 2014

Curs de tècniques de dinamització d'economies alternatives en l'àmbit local ofert amb el suport de la Diputació de Barcelona a tècnics de desenvolupament econòmic local de diferents municipis de la província de Barcelona.

Barris al dia

14 de gener de 2014

Durant els anys 2013 i 2014 el nostre equip, junt amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Rubí, ha dissenyat i dinamitzat el procés participatiu "Barris al dia", una experiència que ha conjugat elements d'urbanisme participatiu junt amb d'altres vinculats a la presa de decisions sobre el destí de recursos econòmics.

Procés participatiu Begues Cittaslow

29 de juny de 2013

EDAS ha acompanyat la població de Begues en el procés per integrar-se en la Xarxa International Cittaslow, facilitant la definició d'estratègies transversals que tenen com a objectiu millorar el posicionament del municipi en el seu entorn.