Barris al dia

14 de gener de 2014

Durant els anys 2013 i 2014 el nostre equip, junt amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Rubí, ha dissenyat i dinamitzat el procés participatiu "Barris al dia", una experiència que ha conjugat elements d'urbanisme participatiu junt amb d'altres vinculats a la presa de decisions sobre el destí de recursos econòmics.

Els anys 2013 i 2014 l'Ajuntament de Rubí ha desenvolupat el procés participatiu Barris al dia amb la intenció d'obrir al debat i la deliberació ciutadana el destí d’una partida pressupostària extraordinària, que tenia com a objectiu millorar els espais públics dels barris de la ciutat, en el context de lluita contra la crisi i contra la degradació de l’entorn urbà.

Amb la voluntat de:

El procés participatiu desenvolupat ha establert els seguents objectius operatius:

En els següents enllaços hi ha disponible més informació sobre la metodologia del procés desenvolupat durant els anys 2013 i 2014 i sobre els seus resultats: