Participació i innovació social

Dinamitzem processos de participació ciutadana
IMG_20220928_180309(1)

Oferim suport tècnic a les institucions, organitzacions i comunitats per a desenvolupar, gestionar i avaluar els serveis i/o projectes d’intervenció que permeten donar resposta a les seves necessitats. A més, oferim serveis específics de facilitació de grups.

El nostre enfocament metodològic cerca que la intervenció sigui resultat d’un procés col·lectiu, i que com a tal, afavoreixi la transformació de les relacions i el marc cultural preestablert. A més, considerem necessari compartir i transferir el coneixement generat a través de la pràctica al major nombre possible de persones i espais de la institució, organització o comunitat on es desenvolupa. Posem especial èmfasi en l’ús de les metodologies participatives per tal de donar veu a totes les persones i col·lectius.

 • Urbanisme participatiu
  • Diagnòstic d’espais urbans amb perspectiva inclusiva
  • Participació ciutadana en planejament i en transformacions urbanes
 • Participació en mobilitat sostenible
  • Participació en la redacció de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
  • Participació en la implementació de Zones de Baixes Emissions (ZBE)
 • Pressupostos participatius
 • Gestió i dinamització de plataformes de participació digital (Participa, Decidim)
 • Gestió i dinamització d’espais i òrgans de participació
 • Redacció de normativa de participació
  • Suport a la redacció de Reglaments de Participació
  • Suport a la redacció de normes de funcionament d’òrgans de participació