1

Diagnosi

Analitzem la realitat per conèixer quina és la situació de partida.
2

Planificació estratègica

Acompanyem processos de reflexió per a dissenyar estratègies d'acció.
3

Participació i innovació social

Dinamitzem processos de participació ciutadana i oferim suport a les institucions i organitzacions pels seus projectes.
4

Formació

Oferim formació en participació, així com en habilitats socials i comunicatives.

Consultoria Social


El mètode de treball d'EDAS es fonamenta en l'aplicació d'un enfoc metodològic plural i integral en l'anàlisi de la realitat que combina les perspectives quantitativa, qualitativa i participativa per aconseguir resultats pràctics i orientats a la presa de decisions.

Aquesta metodologia basada en el treball participatiu, des de la proximitat i l'adaptació al client i les seves necessitats, adquireix un valor afegit complementant-se amb els trets que caracteritzen la nostra manera de treballar.


Estreta col·laboració amb el client


És fonamental una relació propera entre l'equip d'EDAS i l'administració o entitat per a recollir tota la informació necessària pel desenvolupament del projecte.

Es realitzen reunions de coordinació i es manté una comunicació directa amb el personal responsable del projecte.


Treball en equip


És important formar un grup de treball coordinat i avançant cap a una mateixa direcció.

El treball en equip és un pilar bàsic pel desenvolupament del projecte, avançant cap a les fites i objectius establerts.

 

Més informació?


Contacta