Diagnosi

Analitzem la realitat per saber quina és la situació de partida
diagnosis

Analitzem la realitat per tal de determinar quina és la situació de partida. Per a fer- ho, incorporem tant la perspectiva interna de la comunitat, institució o organització (diagnosi interna), donant veu a la multiplicitat de discursos i sensibilitats, com l’anàlisi externa de l’entorn social en la qual es desenvolupa (diagnosi social).

Com a punt de partida imprescindible per poder establir un pla d’acció, una bona diagnosi permet identificar els agents/actors, els recursos disponibles, els factors de risc, els factors facilitadors i els espais de treball transversals existents en una realitat determinada.

Una diagnosi proporciona informació obtinguda mitjançant tècniques de caràcter quantitatiu (consulta de dades secundàries i/o generació de noves dades a través de processos d’enquestació) i de caràcter qualitatiu (entrevistes individuals, grups de discussió, matrius DAFO i/o diagrames de fluxe).

  • Diagnosis sectorials participades
  • Diagnosis en discapacitats i salut mental
  • Diagnosis en cultura
  • Diagnosis en joventut
  • Diagnosis en gent gran i envelliment actiu
  • Diagnosis en ocupació i activitat econòmica
  • Diagnosis en potencialitat participativa